Kloniranje SSD diska je jedan od najčešćih načina za raditi backup važnih datoteka i podataka. Proces ne zahtijeva puno vremena, a odrađuje kompletan backup cijelog hard diska ili SSD-a na novi medij. U ovom slučaju bit ćete zaštićeni od mogućih kvarova i gubitka podataka te imati sigurnosnu kopiju cijelog diska.

Ono što je potrebno za kloniranje je imati novi, nekorišteni medij. Na njega se pohranjuje slika starog diska ili se potpuno kopira cijeli disk i zatim se on čuva do potrebe za korištenjem. Kroz ovaj tekst upoznati ćemo vas s procesom i njegovom važnosti, te što možete učiniti ako ipak niste imali backup diska koji je u kvaru.

Kloniranje SSD diska
Kloniranje SSD diska je jedan od najčešćih načina za raditi backup važnih datoteka i podataka.

Kloniranje slike SSD diska

Prije kloniranja je potrebno detaljno pregledati disk i sve podatke na njemu, kako biste izbjegli nepotrebno kopiranje podataka koji nisu potrebni. Postoje 2 načina za kloniranje, a to su:

  • kloniranje cijelog diska
  • kloniranje slike diska

Razlika se očituje po tome da se kod kloniranja cijelog diska prebacuju sve moguće datoteke s njega na novi SSD disk i nema vidljivih razlika. S druge strane, kod kloniranja slike i diska se na novi disk radi komprimirana datoteka, koja štedi prostor i lakše se prebacuje na novi disk. Kloniranje SSD diska je odličan način za čuvanje važnih datoteka i backup računala. 

Odabir novog medija

Prilikom kloniranja morate imati i drugi medij. Kloniranje SSD diska je moguće na bilo koji drugi medij, koji ima više memorije od trenutne zauzetosti SSD-a koji se kopira. To može biti:

  • eksterni hard disk
  • USB stick
  • SSD disk
  • memorijska kartica

Naravno, ako planirate kloniranje diska za slučaj da vam SSD iz računala prestane raditi, tada je najbolje kopirati podatke na novi SSD disk, koji će se u slučaju kvara starog samo zamijeniti i nastavit ćete imati sve podatke i ispravno računalo. No, nemojte zaboraviti ponovno klonirati disk i osigurati se od ponovnih kvarova!

Čuvanje i korištenje kloniranog diska

Nakon što se odradi kloniranje SSD diska, veoma je važno pravilno čuvati novi disk. Preporučuje se čuvanje u ladici ili ormaru, a svi podatci na njemu su kao povratak u prošlost, kada ste ga klonirala. To znači da ćete prilikom njegovog korištenja, kada se pokvari stari disk i kada ih zamijenite imati sve podatke i verziju računala kao dana kad ste ga klonirali.

Ako vam je potreban redovan backup, tada je najbolje dodatno kopirati samo važne datoteke na USB ili memorijsku karticu.

Postovi iz iste kategorije: