Ispušni sustav automobila spada u jedan od najvažnijih jer je izravno odgovaran za sve plinove koji se ispuštaju. Nekada se tome nije pridavala velika pažnja, no sa sve više automobila na cestama, došlo je vrijeme da se više pazi na takve stvari. Zbog toga su donesene brojne norme, koje se razlikuju od države do države, a odnose se na dopuštene razine plinova koji se ispuštaju. Princip je vrlo jasan. Ako te norme nisu zadovoljene, proizvođač ne može prodavati svoje modele na određenom tržištu.

Kako bi se sve te stroge norme uspjele zadovoljiti, ispušni sustav sastavljen je od brojnih dijelova i senzora koji u tome pomažu, a lambda sonda je jedan od važnijih.

Princip rada ovog senzora u ispušnom sustavu

Kao što je ranije rečeno, lambda sonda u autu je poseban senzor ugrađen iza ispušne grane i ispred katalizatora, još jednog od iznimno bitnih dijelova ispušnog sustava. Pitate li se zašto baš taj naziv, razlog je zapravo logičan. Lambda predstavlja koeficijent omjera goriva u odnosu na količinu usisanog zraka. 

Lambda sonda u autu
Lambda sonda u autu je poseban senzor ugrađen iza ispušne grane

Za pravilan odabir smjese goriva i zraka koristi se računalo koje ujedno upravlja i radom motora. Pri tome koristi brojne senzore, a jedan od senzora koji se također koristi za to je i automobilska lambda sonda. Ona računalu šalje podatke o postotku kisika u ispušnih plinovima. 

Dobiveni rezultati od lambda sonde

Računalo koje upravlja radom motora od lambda sonde dobiva određene rezultate na kojima temelji daljnje postupanje, a ti rezultati vezani su uz prosječnu količinu kisika. Pa tako, ako je prosječna količina kisika u ispušnim plinovima:

  • Optimalna – računalo ne vrši nikakve promjene u sastavu smjese
  • Visoka – računalo povećava vrijeme potrebno za ubrizgavanje goriva
  • Niska – računalo smanjuje vrijeme potrebno za ubrizgavanje goriva

Sve to posredno dovodi do smanjenja štetnih spojeva u ispušnim plinovima, a samim time i do lakšeg zadovoljavanja svih potrebnih normi.

YouTube video

Vrste lambda sondi

Gledamo li lambda sonde prema vrsti signala na izlazu, možemo ih podijeliti na dvostupanjske i širokopojasne. Dvostupanjska može dati samo podatke o tome nalazi li se smjesa u siromašnom ili bogatom radnom području te ona ne može odrediti točnuu vrijednost faktora zraka.

S druge strane, širokopojasna ima mogućnost preciznog određivanja količine kisika u ispuhu. Pri eventualnoj zamjeni je potrebno paziti da kupite odgovarajuću, no oko toga se uvijek možete posavjetovati s automehaničarom koji će znati koji model vam je potreban.

Čitajte i sljedeći članak: Snaga za pokretanje motora

Anlaseri koji se nalaze u današnjim automobilima razlikuju se po svojoj snazi. 

Postovi iz iste kategorije: